Dags för Sveriges minsta och närmaste bibliotek!

Nu har byggnationen av kvartersbiblioteket på Hammarby kommit igång! Vi är glada och stolta över att nu kunna sätta ”släggan i väggen” för Sveriges närmaste bibliotek. Det blir ett fullservice-bibliotek i liten skala.
Senare i höst önskar vi alla västeråsare, men speciellt hammarbyborna, välkomna till en smygtitt på kvartersbiblioteket! Det blir visning av lokalen, skisser på framtida inredning och lite festligheter.
Efter valet förra året var vi fyra partier som enades om att styra Västerås tillsammans, S, L, C och MP. En av de frågor som vi alla kunde enas om var att vi ville göra något åt bristen på offentlig närvaro i våra stads- och kommundelar. Biblioteket på Hammarby blir ett fullservice-bibliotek men i mindre skala, 100 kvadratmeter samlande kraft.
– Vi är glada och stolta över att nu kunna sätta ”släggan i väggen” för Sveriges minsta och närmaste bibliotek., säger Markus Lindgren (MP), ordförande i Kulturnämnden. Vi tar nu ett till kliv fram för att visa att vi i kommunledningen menar allvar med att vi vill ha levande stadsdelar i Västerås.
Biblioteket på Hammarby blir en mötesplats i området. En plats där unga kan göra sina läxor, där man kan få hjälp med att låna en dator, koppla upp sig på nätet, låna en bok eller varför inte musik eller film. Denna samlingsyta ska inte underskattas, den kan göra att generationer möts, att unga får studiero eller att den som är ensam får en plats att hitta sammanhang.
– Detta är en satsning för ett mer levande och tryggare Hammarby. Inom majoriteten jobbar vi nu mellan flera nämnder då vi ser att behovet av t.ex. fritidsgård och andra samlande verksamheter är stort i området. Vi hoppas komma framåt i dessa frågor snarast för att fortsätta utveckla området, säger Jenny Setterholm (S), vice ordförande i Kulturnämnden.

För mer information kontakta:
Markus Lindgren (MP), ordförande Kulturnämnden: 072-526 39 63
Jenny Setterholm (S), vice ordförande Kulturnämnden: 072-085 33 15