Gruppledare (från vänster): Jesper Brandberg (L), Vicki Skure-Eriksson (C), Anders Teljebäck (S), Anna Thunell (MP)
Anders Teljebäck (S)
Jesper Brandberg (L)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Anna Thunell (MP)