Pressmeddelande: Årsplan 2020 – en offensiv budget för framtidstro

Idag presenterade den styrande majoriteten (S, L, C och MP) i Västerås kommun sitt förslag till budget för 2020.

  • Med den här årsplanen investerar vi för framtiden. Vi bygger skolor, förskolor, äldreboenden och boenden för personer med stora behov. Vi skapar förutsättningar för en växande och attraktiv kommun. Vi investerar i befintliga och nya anläggningar. Vi sätter barnen i centrum och skolan först. Jag är stolt över att leda ett samarbete med en sådan framtidstro, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.
  • Liberalerna gick till val på att prioritera upp grundskola och äldreomsorg. Vi är glada att kunna presentera ytterligare en budget där just detta sker. Vi levererar nu det vi lovade våra väljare, säger kommunalrådet Jesper Brandberg (L).

Majoriteten lägger en extra satsning på grundskolan nästa år på 40 miljoner kronor. De skjuter också till 15 miljoner kronor i en äldresatsning, utöver kompensation för demografi och för höjda priser och löner. Skattesatsen föreslås vara oförändrad, på 20,36 procent.

  • Vi i Centerpartiet är glada åt en budget som lyfter vårt lokala arbete med FN:s globala hållbarhetsmål till nästa nivå, i hela kommunen. Med samordnad varudistribution för minskade transporter och mer lokala livsmedel, mer biologisk mångfald, mindre skräp och utfasning av onödig plast. Samtidigt utvecklar vi det förebyggande arbetet i kommun-och stadsdelar, säger kommunalrådet Vicki Skure‑Eriksson (C).  
  • Det här är en budget som stärker kommunens hållbarhetsarbete, både socialt och miljömässigt. Genom att plastbanta Västerås, minska nedskräpningen och utveckla klimatarbetet gör vi Västerås miljövänligare. Dessutom satsar vi på ett nytt bibliotek på Hammarby och söndagsöppet på stadsbiblioteket – satsningar som ökar alla västeråsares tillgång till kultur, säger kommunalrådet Markus Lindgren (MP).

Budgeten ska, efter att ha antagits i Kommunstyrelsen, beslutas av Kommunfullmäktige den 19 juni.

Kontakter

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande
anders.teljeback@vasteras.se, 076-569 49 03

Jesper Brandberg (L), kommunalråd
jesper.brandberg@vasteras.se, 076-495 08 78

Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd
viktoria.skure.eriksson@vasteras.se, 070-320 41 61

Markus Lindgren (MP), kommunalråd
markus.lindgren@vasteras.se, 072-526 39 63