Pressmeddelande: S, L, C och MP bildar ny majoritet i Västerås

Idag presenteras den nya majoriteten i Västerås. Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om att styra Västerås i ett majoritetssamarbete. Till grund för detta har vi plockat fram 140 punkter som utgör vår gemensamma plattform för de kommande fyra åren.

Vi är överens om hur vi vill utveckla vår kommun, därför har samarbetet fått namnet Utveckling Västerås.

  • Västerås behöver ett majoritetssamarbete. Det har varit min och socialdemokraternas utgångspunkt i det arbete som inleddes efter valet. Det nya samarbetet kan nu presentera ett gediget program som kommer att innebära en stark utveckling för Västerås. Jag är särskilt stolt över att vi nu gör stora satsningar på personalen i våra kvinnodominerade kärnverksamheter äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten, säger Anders Teljebäck, Socialdemokraterna.
  • Liberalerna gick till val på att omprioritera resurser för att stärka kvaliteten i grundskola och äldreomsorg, och vi ville också ändra inriktningen på stadsbyggnaden. Vi kommer att få mycket stort genomslag för vår politik genom detta samarbete. Mycket av vår politik finns med i samarbetsdokumentet och Liberalerna kommer att få leda flera viktiga nämnder inom våra prioriterade områden. Genom detta samarbete maximerar vi inflytandet för L:s väljare, säger Liberalernas Jesper Brandberg.
  • Centerpartiet har gjort ett starkt val och vi vill fortsätta ta ansvar för hela Västerås. Det handlar bland annat om utveckling av företagande, bostäder, fritidsaktiviteter och kompetensförsörjning i hela kommunen och fortsatt satsning på att alla barn och elever ska få chansen att må bra i förskolan och skolan och få en bra start i livet. För att klara framtidens utmaningar är det viktigt för oss i Centerpartiet att finnas i ett majoritetssamarbete där vi får genomslag för våra frågor. Därför är det glädjande att den nya majoritetens samarbete kommer genomsyras av globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030, säger Vicki Skure Eriksson, Centerpartiet.
  • Jag är jätteglad över att vi i miljöpartiet återigen får vara med och ta ansvar för Västerås. Det ska bli jätteroligt att tillsammans med våra samarbetspartier få utveckla Västerås. Vi är speciellt nöjda med att ha fått genomslag för grön politik i vardagen och för en utveckling av hela kommunen. säger Anna Thunell, Miljöpartiet.

För mer information:
Anders Teljebäck, Socialdemokraterna: 021-39 12 62

Jesper Brandberg, Liberalerna: 021-39 13 98

Vicki Skure Eriksson, Centerpartiet: 021-39 31 24

Anna Thunell, Miljöpartiet: 021-39 13 94